۰۲۶۳۷۳۰۸۰۸۰
کاتالوگ شرکت

جعبه سازی

جعبه سازی

 

پباده سازی جعبه یکی متداول ترین نیازهای جامعه میباشد که امروزه به یکی مهمترین شاخه های پباده سازی تبدیل شد‌ه‌است. داشتن یک بسته بندی مشتری مدار با طرح های نو از مراد های صاحبان هر شرکت است. وبسایت کارتن سازی پارس در اینجا ۳ نکته قابل توجه و اصلی راجع‌به پباده سازی پکیج در چنگ شما قرار داده میباشد که با درک کردن آن‌ها هیچ گاه دراین مورد ناکامی نخواهید خورد.

۱. ورقه یا این که لفاف پکیج بایستی پر‌نور و بشاش باشد
ممکن میباشد بگویید این یک دستور بدیهی و مبرهن میباشد. ولی کارایی نمایید طرح بسته را زنده، با روح و بشاش پباده سازی نمایید. طرح بایستی در هنگام چاپ پر رنگ و دیده گیر باشد. فکر کنید در شرایطی‌که این کالا بعد از مهیا شدن در راهروی یک دکان قرار داده گردد آیا تا پایان روز به عبارتی جا باقی میماند؟ در پباده سازی از رنگ های بشاش به کارگیری فرمائید که به خیر با هم ادغام گردیده و یک هارمونی خوب ساخت نمایند. از تصاویری به کار گیری فرمائید که یک شم آشنا و دوست داشتنی در تماشاچی ساخت‌و‌ساز نماید چیزی برای اعلام کردن راجع به کالا باطن آن داشته باشند. ممکن میباشد مایحتاج باشد از متن هم استعمال فرمایید، مگر اینکه استفاده کننده پیش از این با فرآورده شناخت داشته باشد. در‌صورتی‌که جهت پباده سازی پکیج عمودی میباشد، به حافظه داشته باشید که از تصاویری با مقیاس عمودی گرانقدر استعمال نمایید.از سوی دیگر از تصاویر با شرایط  برای طرح هایی به کار گیری فرمایید که به طور افقی پباده سازی گردیده اند.

۲. نما یک ادله گزینش کننده
پباده سازی پکیج یک پروژه بصری میباشد، براین اساس بایستی تا حد قابلیت و امکان از حیث بصری خوشگل و دقیق باشد. در موضوع های هنرهای بصری یک نمای خوب و خوشگل یعنی بردن نیمی از نزاع. مدام بهتر میباشد پیش از آغاز پباده سازی پکیج در باب طرح پایانی با مشتری حرف نمائید. طرح شما می بایست دیده گیر باشد، ولی در عین هم اکنون زمانی که جنس باطن یک باکس یا این که محیط دیگر قرار میگیرد می بایست مکان کمتری اشغال نماید. در‌صورتی‌که چه این فعالیت برای شما که پباده سازی لیبل ایفا می دهید یک عادت دیرینه میباشد، ولی یکی علامت های ماهر بودن شما نیز می‌باشد. این آرم می‌دهد که اعمال این عمل را بیش تر از ایفا مسئولیت های خویش دوست دارید، در سود مشتری نیز فعالیت کردن با اینگونه پباده سازی را دوست دارااست. درخصوص بقیه ریزه کاری مثل فرآورده مقوا، کاورهای گوشی و کیفیت پلاستیک بکار رفته در ایجاد کرد پکیج نیز با مشتری تبادل لحاظ نمائید.

 

جعبه سازی با کیفیت

جعبه سازی

۳. آن را تا حد قابلیت و امکان ماهر پباده سازی فرمائید
شما می بایست مطمئن باشید که خدمت های پترن پباده سازی شما تا حد قابلیت و امکان ماهر میباشند. این دربرگیرنده نمای طرح نیز میگردد. بازخوردهای مشتری را دنبال فرمایید و بازخوردهای خویش را نیز برای آن‌ها ارسال نمائید. در صورتی‌که این ارتباط ماهر تداوم داشته باشد سبب ساز جلب اعتقاد و باور مشتری به ماهر بودن شما می‌گردد.

امیدوارم این نکات بتواند تا حد قابلیت و امکان شما‌را در پباده سازی یک پکیج تاثیر گذار، جالب و مشتری پسند کمک رساند.

یکی طراحان صنعتی میباشد که در موضوع پباده سازی تولیدها تزیینی و تزیینی فعالیت دارد. از ۶ سال پیش آغاز به پباده سازی و تشکیل داد محصولاتی نموده است که در سراسر جهان در دکان های دارای اعتبار و پر اسم و رسم به فروش می رسند. شما هم می‌توانید ارشاد ها و توضیحات او‌را دنبال فرمایید تا مشاهده کنید چه گونه فعالیت پباده سازی این تولید ها را اجرا میدهد.