۰۲۶۳۴۲۷۳۳۰۳
کاتالوگ شرکت

تولید کارتن

تولید کارتن

روش های تولید کارتن بسته بندی با استحکام و امنیت بیشتر

تولید کارتن

تولید کارتن

تفاوت عمده بین یک کارتن موجدار با بقیه کارتن و مقوا ها استقامت آن است. این کارتن ها برای تعبیه گونه ها کارتن بسته بندی کاربرد می شوند. یک کارتن بسته بندی ممکن است، در مغازه برای نمایش محصول، در انبار برای نگهداری فرآورده یا در ترابری و به عنوان کارتن اسباب کشی استفاده شود. کارتن های افزار کشی به انگیزه جا به جا کردن محصول، ایجاد لرزش ها، خطر افتادن ناخواسته، ترابری غیر استاندارد و… باید با ثبات بالاتری فرآوری شوند. ولی چگونه می نا استوار یک کارتن موجدار را بالا برد؟

 

طراحی کارتن موجدار یا گذرگاه راه

 

طراحی جعبه یا کارتن موجدار یا گذرگاه راه برای کاربردهای فیزیکی خاص طراحی شده است. مهندسان بسته بندی که خرج های لازم برای تهیه کارتن بسته بندی را قبل بینی و برنامه ریزی می کنند، همه خرج را نسبت به گونه کاربرد کارتن برآورد می کنند. به کارتن هایی که در انگیزه ها کشی بهره‌گیری می شوند، خرج اکثریت تعلق می گیرد. کارتن هایی که برای انبار کردن وسایل و در ضمن برای نگهداری و نمایش مواد و وسایل در مغازه ها باره کاربرد پیمان می گیرند، هزینه کمتری به خود اختصاص می دهند. انگیزه این تفاوت هزینه ها این است که، کارتن اسباب کشی از کارتن های موجدار سه، چهار یا پنج لایه تعبیه می شود، در حالی که کارتن های ویژه حفاظت مواد در مغازه ها و کارتن ویژه انبار از کارتن های موجدار با لایه کمتر تهیه می شوند.

 

کاربرد کارتن بسته بندی

 

کارتن های گذرگاه راه اغلب برای حمل و نقل وسایل و ظروف مورد کاربرد پیمان می گیرند. یک کارتن بسته بندی در سررسید تولید یک فرآورده و زمان جا به جایی و پخش آن، در ضمن لغایت زمان فروش و بهره‌گیری نهایی باید فرآورده را در خود نگه دارد. جعبه ها لغایت حدی از محصولات محافظت می کنند، اما در اغلب مواقع به افزار های دیگری برای حفظ امنیت احتیاج دارند. بیشتر خطرات و خسارات به روش ترابری بستگی دارد. جعبه هایی از لحاظ محتوایی دسته بندی می شوند، خسارات اقلیت متحمل می شوند.

انواع مصالح ساختاری جعبه ها بر اساس تعداد لایه ها
جعبه موجدار تک لایه

این جعبه از یک لایه کارتن راه راه تشکیل شده است، که دو طرف آن با روکش ساده پوشیده شده است. استوار نسبی این کارتن از جعبه های چند لایه کمتر است.

جعبه موجدار دولایه

این جعبه ها از دو لایه از کارتن های موجدار( فلوت) که بین و روی آنها با طریق ساده پوشیده شده است. این جعبه ها برای بسته بندی وسایل وزین تر کاربرد می شود. برای بسته بندی وسایل باید از افزار ایمنی دیگری در درون جعبه بهره‌گیری کرد.

جعبه موجدار سه لایه

این جعبه ها از سه لایه کارتن موجدار و چهار لایه کارتن ساده تشکیل شده است. این جعبه ها مخصوص افزار کشی و ترابری هستند و می توان ظروف و وسایل سنگین را با آنها جا به جا کرد. این جعبه ها حائز استوار زیادی هستند.

انواع فلوت

فلوت در یک کارتن موجدار برای افزایش ثبات جعبه ها به پیشه می روند. این کارتن های موجدار در میان دو لایه مقوای ساده قرار می گیرند. هر چه تعداد لایه موجدار بیشتر باشد، استقامت و امنیت نیز بیشتر می شود. ولی خود فلوت انواع مختلف دارد. برخی از آنها حائز موج های اجل و برخی حائز موج های کوچک تر هستند. فلوت A بزرگترین موج و فلوت F ریز ترین موج را دارد. هر چه موج فلوت ها بزرگوار تر باشد، امنیت بیشتری برای محصولات برپایی می کنند و موج های ریز استحکام اقلیت دارند. هر چه ارتفاع موج بیشتر باشد و موج بزرگتر شود، چگالی تعداد موج در یک متر کارتن کمتر خواهد شد.

 

چگونه یک کارتن بسته بندی با استحکام اغلب فرآوری می شود؟

 

استحکام یک کارتن بسته بندی را بسته به کاربرد آن تعیین می کنند. کارتن های موجود در مغازه ها و کارتن های ویژه انبار کردن اشیا و مواد احتیاج به استحکام اقلیت دارند. ولی یک کارتن بسته بندی مخصوص اسباب کشی به انگیزه فشار های زیادی که در جا به جایی به آن وارد می شود، احتیاج به استوار و امنیت اکثریت دارد. حال چگونه یک کارتن  بسته بندی یا جعبه با استحکام اغلب فرآوری می کنند؟

تولید کارتن در تهران

تولید کارتن در تهران

راه های پایین برای بالا بردن استوار کارتن موجدار

در فرآوری کارتن های موجدار از موج هایی با بلندی بیشتر بهره‌گیری کنند. این موج ها مثل یک بالشتک از ضربه رویت ابزارها بازدارندگی می کند. بر پایه آزمایش های مقایسه استوار کارتن، این امر مشخص شده است که، موج های مرتفع تر ضربه گیر بهتری هستند. این آزمایشات برای شرایط مشکل ترابری آزمون می شوند.
جهت موج ها مهم هستند. بر اساس تست هایی که متخصصان تولید کارتن بسته بندی سپریدن دیتا اند، موج های کارتن های موجدار ضربه گیری را در جهت عمودی موج ها بیشتر حفظ می کنند. پس بهتر است که، موج ها به چهره عمود بر سطح کارتن صحیح شوند، تا امنیت بیشتری ایجاد شود.
در ساخت کارتن بسته بندی باید از تعداد لایه کارتن موجدار بیشتری بهره‌گیری شود. هر لایه که به کارتن اضافه شود، در استوار و ضربه گیری بسیار مؤثر خواهد بود. کارتن های موجدار چند لایه همانند یک نگهبان در مساوی ضربه عمل می کنند و از آفت های احتمالی حین جا به جایی تا کران امکان ممانعت می کنند.
بالا بردن چگالی موج ها در یک متر کارتن تولیدی سهم مهمی در ضربه گیری و حفظ امنیت کالا دارد.
یک کارتن بسته بندی را باید به طوری تولید کنند، که مقاومت در مساوی رطوبت زیاد باشد. چون ممکن است، که مدت ها در انباری نمدار نگه داشته شوند.

 

تولید کارتن

#هزینه تولید کارتن

# تولید کارتن در تهران

#تولید کارتن پیتزا

#ساخت کارتن اسباب کشی