۰۲۶۳۷۳۰۸۰۸۰
کاتالوگ شرکت

کارتن اسباب کشی

تولید و فروش کارتن اسباب کشی با کیفیت تضمینی برای اسباب کشی منزل در شرکت کارتن سازی پارس ایران انجام میگردد . با برند کارتنچی کارتن ها در سه اندازه پنج لایه محکم تولید شده و درب منزل تحویل حضور مشتری میگردد .
– کارتن کوچک برای بسته بندی وسایل کوچک و شکستنی مورد استفاده است که در طول ۵۰ به عرض ۳۰ به ارتفاع ۳۵ میباشد .
– کارتن متوسط برای بسته بندی ظروف شکستنی و جابه جای وسایل سنگینی مثل کتاب که در طول ۶۰ به عرض ۴۰ به ارتفاع ۵۰ میباشد .
– کارتن بزرگ برای بسته بندی وسایل حجیم مانند وسایل برقی وسایل پلاستیکی و قابلمه که در طول ۷۰ به عرض ۵۰ به ارتفاع۴۰میباشد .